Σχετικά με το Νερό

Τα παρακάτω links προσφέρονται προς ενημέρωση των καταναλωτών από αρμόδιους φορείς και οργανισμούς σχετικά με θέματα κατανάλωσης εμφιαλωμένου νερού καθώς και πολιτικών σύμφωνα με τις οποίες ενεργεί η εταιρεία μας.

http://www.efet.gr
http://www.igme.gr
http://www.efbw.eu
http://www.eeae.gr
http://www.demokritos.gr
http://www.gcsl.gr
http://www.nsph.gr
http://www.who.int
http://www.codexalimentarius.net
http://www.fda.gov

Μάθετε Περισσότερα

Πάντα Κοντά σας