Αποθήκευση και Μεταφορά Νερού

Η αποθήκευση των προϊόντων μας γίνεται σε αποθήκες κλειστές, σκιερές, χωρίς οσμές και κλιματιζόμενες.

Η ΕΤΑΝΑΠ διαθέτει σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους προσαρμοσμένους στις απαιτήσεις του ELOT EN ISO 22000: 2005 έτσι ώστε κατά την αποθήκευση του τελικού προϊόντος να διασφαλίζονται:

Η διακίνηση των προϊόντων μας γίνεται με ιδιόκτητα φορτηγά οχήματα κλειστού τύπου είτε με συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες, οχήματα των οποίων πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές για διακίνηση νερού.

Μάθετε Περισσότερα

Πάντα Κοντά σας