Γεώτρηση Νερού

Water Drilling

Ο τρόπος μεταφοράς του νερού, από την πηγή στη μονάδα εμφιάλωσης, εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Η πηγή υδροδότησης του εργοστασίου βρίσκεται στους πρόποδες των ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ σε υψόμετρο 85 μέτρων. Η περιοχή περιέχεται στο Γεωλογικό Φύλλο « Χανιά» 1:50000 του ΙΓΜΕ όπου απεικονίζονται οι γεωλογικές συνθήκες της περιοχής.

Η τομή της γεώτρησης σε υδρογεωλογικές μελέτες που έχουν γίνει, δείχνει πως περιβάλλεται από μαργαϊκούς ασβεστολιθικούς σχηματισμούς, οι οποίοι είναι χαμηλής διαπερατότητας , διότι έχουν μικρή ικανότητα να επιτρέπουν την κίνηση του νερού μέσα από τη μάζα τους, άρα ο υδροφόρος ορίζοντας είναι προφυλαγμένος από επιφανειακούς υδροφόρους –εάν υπάρχουν-, άρα από κάθε είδους μολύνσεις. Από συνεχείς επίσημες αναλύσεις (κάθε εποχή του χρόνου) επί δεκαετίας και πλέον, οι σταθερά χαμηλές τιμές ΝΟ2 & ΝΟ3 αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει επιρροή του υδροφόρου ορίζοντα από ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υδροφόρος ορίζοντας της γεώτρησης βρίσκεται σε βάθος 150-180 μέτρα και το νερό αντλείται από βάθος 50 μέτρων.

Η περιεκτικότητα του σε νάτριο είναι χαμηλή, οπότε θα μπορούσε να θεωρηθεί πως είναι κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο.

Μάθετε Περισσότερα

Πάντα Κοντά σας