ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ανακύκλωση

Η Δίοικηση και το Προσωπικό της ΕΤΑΝΑΠ ΑΕ διαθέτουν έμπρακτη συνείδηση για το περιβάλλον. Έχουμε επενδύσει και κατασκευάσει δύο φωτοβολταϊκά πάρκα. Επίσης, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ανακύκλωσης μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, και στηρίζουμε ενεργά δραστηριότητες Δήμων και πρωτοβουλίες για μια διαδικασία που γίνεται όλο και πιο απαραίτητη για το μέλλον μας. Εργαζόμαστε με αυτές τις αρχές και –το πιο σημαντικό– προσπαθούμε να τις μεταδώσουμε και στα παιδιά μας.