Πολιτική Ποιότητας

Ακολουθεί η  Πολιτική HACCP της Εταιρείας πού σχετίζεται με τις δραστηριότητες της.

Για την επίτευξη των παραπάνω η Εταιρεία έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει  Σύστημα Ποιότητας – HACCP πού ικανοποιεί τις απαιτήσεις:

Kαι περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα, την υγιεινή και την ασφάλεια κατανάλωσης των προϊόντων της και τις σχέσεις της με τους Πελάτες.

Το Σύστημα Ποιότητας – HACCP είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη, βελτίωση και περαιτέρω καταξίωση της Εταιρείας και έχει την αμέριστη στήριξη της Διοίκησης σε θέματα πόρων – μέσων για την αποτελεσματική εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του. Η Πολιτική Ποιότητας – HACCP επαληθεύεται σε περιοδική βάση από τη Διοίκηση για την αξιολόγηση της καταλληλότητας της και επικαιροποιείται ώστε να αντικατοπτρίζει τις ισχύουσες Νομοθετικές απαιτήσεις και τις Εταιρικές ανάγκες και πρακτικές.

Η Πολιτική Ποιότητας – HACCP που έχει θεσπίσει η Εταιρεία είναι κατανοητή από το σύνολο του Προσωπικού & των Συνεργατών της και αποτελεί καθημερινό μέλημα τους η εκπλήρωση της.

Μάθετε Περισσότερα

Πάντα Κοντά σας