Ποιοτικός Ελέγχος

Ο ρόλος του Ποιοτικού Ελέγχου στις εταιρείες εμφιάλωσης είναι μείζονος σημασίας. Η διασφάλιση τής ποιότητας του προϊόντος είναι συνεχής ώστε να εξασφαλίζεται η απουσία παραγόντων που μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού η ΕΤΑΝΑΠ διαθέτει σύγχρονο Μικροβιολογικό εργαστήριο όπου με καθημερινούς ελέγχους της παραγωγής και αναλύσεις πιστοποιείται η μοναδική ποιότητα του νερού SAMARIA. Καθημερινά πραγματοποιούνται όλες οι απαιτούμενες αναλύσεις ξεκινώντας από το νερό της γεώτρησης, τις πρώτες ύλες, το δίκτυο, το έτοιμο προϊόν και το προϊόν που βρίσκεται στο στάδιο της αποθήκευσης.

Περαιτέρω, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, πραγματοποιούνται έλεγχοι στη γεώτρηση και στο τελικό προϊόν της ΕΤΑΝΑΠ από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και το Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τροφίμων και Νερού της Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου επιβεβαιώνεται η σταθερή χημική σύσταση του νερού SAMARIA. Επιπλέον δείγματα για ανάλυση αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Χημική Υπηρεσία Ρόδου και Δ΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών), στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και στο ΕΕΑΕ.

Μάθετε Περισσότερα

Πάντα Κοντά σας