Παραγωγική Διαδικασία

Το νερό αντλείται από τη γεώτρηση «Διχαλορήματα» στην περιοχή του Στύλου που έχει στη κατοχή της η ΕΤΑΝΑΠ και κατόπιν φιλτραρίσματος προχωρά στις γραμμές εμφιάλωσης.

Η άντληση του νερού γίνεται από υδροφόρο ορίζοντα βάθους 150-180 μέτρων νότια, νοτιοδυτικά του χωριού Στύλος στους πρόποδες των Λευκών Ορέων. Το νερό ανέρχεται με στατική πίεση στα 50 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους απ’ όπου και πραγματοποιείται η άντληση. Η γεώτρηση είναι κατασκευασμένη με αυστηρές προδιαγραφές για τη χρησιμοποίηση από εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού (ανοξείδωτες σωληνώσεις, απομόνωση από τον περιβάλλοντα χώρο και τον ανθρώπινο παράγοντα). Η μεταφορά του νερού στο εργοστάσιο γίνεται με αδιάβλητο τρόπο μέσω ανοξείδωτων σωληνώσεων. Κατόπιν φιλτράρεται από δυο συστοιχίες φίλτρων, χωρίς να υπόκειται σε χημική επεξεργασία ή έκθεση σε ακτινοβολία για την εξυγίανσή του, διατηρώντας έτσι το φυσικό του χαρακτήρα και τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά αναλλοίωτα.

Production ProcessΗ εταιρεία διαθέτει 4 αυτοματοποιημένες γραμμές για την εμφιάλωση του νερού.

Η εμφιάλωση του νερού γίνεται σε υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής κλειστού τύπου Combi σε όλο της το φάσμα, γεγονός που αποκλείει την ανθρώπινη παρέμβαση.

Αρχικά διαμορφώνονται τα προπλάσματα σε φιάλη. Τα προπλάσματα διέρχονται από τούνελ όπου απολυμαίνονται με χρήση ακτινοβολίας UV, θερμαίνονται περίπου στους 115 °C και διαμορφώνονται με την είσοδό τους σε καλούπια και την εμφύσηση τους με στείρο αέρα. Ακολουθεί η εμφιάλωση και τέλος πραγματοποιείται ο πωματισμός αφού έχει προηγηθεί η απολύμανση των πωμάτων κατά τη διαδρομή τους, με χρήση ακτινοβολίας UV.

Η έτοιμη φιάλη εξέρχεται από τον κλειστό χώρο, καταγράφονται ο κωδικός παραγωγής και η ημερομηνία λήξης, επικολλάται η ετικέτα και τέλος συσκευάζεται και οδηγείται στην αποθήκη.

Ανακύκλωση

Από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της η εταιρεία μας προωθεί και ενθαρρύνει την ιδέα της προστασίας του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση.

Εμείς, οι άνθρωποι της ΕΤΑΝΑΠ, με σεβασμό στη φύση και στον άνθρωπο αλλά και με γνώση και εμπιστοσύνη στην εξέλιξη της τεχνολογίας, είμαστε υπερήφανοι που σας προσφέρουμε ένα νερό τόσο αγνό σα να το πίνατε από την πηγή του!

Μάθετε Περισσότερα

Πάντα Κοντά σας