Προσωπικά δεδομένα

Κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστοχώρο η ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα επόμενα εξηγούν τις αρχές που διέπουν τη χρήση των πληροφοριών που πιθανόν να μοιραστείτε μαζί μας, επιβεβαιώνοντάς σας ότι κάθε στοιχείο παραμένει εμπιστευτικό.
Σε περίπτωση που μοιραστείτε κάποια από τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. όνομα, διεύθυνση email, κ.λπ.) με την ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε., οι πληροφορίες που θα μας παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά μόνο για εσωτερική χρήση από την ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε., για το τμήμα marketing και την μεταξύ μας αλληλογραφία. Σε καμία περίπτωση τα στοιχεία αυτά δε θα γίνουν γνωστά σε τρίτους, με την εξαίρεση συγκεκριμένων αντιπροσώπων και συνεργατών της ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ή αν απαιτηθούν κατά το νόμο.
Η ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. μπορεί να καταγράφει αυτόματα πληροφορίες που αφορούν την επισκεψιμότητα στις ιστοσελίδες της, όπως η διεύθυνση IP, η χώρα ή η εθνικότητα. Αυτές οι ανώνυμες πληροφορίες σε καμία περίπτωση δε συσχετίζονται με προσωπικά στοιχεία. Αυτές οι ανώνυμες πληροφορίες επίσης χρησιμοποιούνται μόνο για τη δημιουργία προφίλ χρηστών, στατιστικών και τελικά για την προσαρμογή των ιστοσελίδων, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στις επιθυμίες των χρηστών τους.

Μάθετε Περισσότερα

Πάντα Κοντά σας