Προσωπικό και Εκπαίδευση

Σημαντικό κομμάτι της εταιρείας μας είναι το προσωπικό της. Ο ρόλος του είναι καθοριστικός στην εκτέλεση των παραγωγικών διαδικασιών της επιχείρησης. Για την επιλογή του σημαντικό ρόλο παίζει η ικανότητα, η εμπειρία, η επιστημονική γνώση και η εκπαίδευση ανάλογα με τη θέση στην οποία θα εργαστεί.

Εξίσου σημαντική είναι η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα που αφορούν στην ειδικότητα του προσωπικού στο οποίο απευθύνεται.

Η εκπαίδευση αυτή γίνεται είτε με εσωτερικά σεμινάρια είτε από Εξωτερικούς Φορείς Εκπαίδευσης.

Μάθετε Περισσότερα

Πάντα Κοντά σας