ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η αποθήκευση των προϊόντων μας γίνεται σε κλειστές, κλιματιζόμενες αποθήκες, προστατευμένες από οσμές.

Η ΕΤΑΝΑΠ διαθέτει σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, που διασφαλίζουν:

  • Την επαρκή και σωστά κατανεμημένη αποθήκευση του προϊόντος.
  • Τους κανόνες υγιεινής, εύκολης και αποτελεσματικής πρόσβασης σε όλα τα σημεία της ώστε να γίνεται εφικτός ο καθαρισμός και η συντήρηση των χώρων.
  • Την άνετη και ασφαλή μετακίνηση των οχημάτων μεταφοράς κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση των προϊόντων.
  • Τις κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή παραμονή των προϊόντων στις αποθήκες της Εταιρείας.

Η διακίνηση των προϊόντων μας γίνεται με ιδιόκτητα φορτηγά-οχήματα κλειστού τύπου ή με συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες, τα οχήματα των οποίων πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διακίνηση νερού.