ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η άντληση του νερού γίνεται από υδροφόρο ορίζοντα σε βάθος 150-180 μέτρων νοτιοδυτικά του χωριού Στύλος στους πρόποδες των Λευκών Ορέων. Η γεώτρηση είναι κατασκευασμένη με αυστηρές προδιαγραφές για χρήση από εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού (ανοξείδωτες σωληνώσεις, απομόνωση από τον περιβάλλοντα χώρο και προστασία από τον ανθρώπινο παράγοντα). Στη συνέχεια, φιλτράρεται από δύο συστοιχίες φίλτρων, χωρίς να υπόκειται σε καμία χημική επεξεργασία ή έκθεση σε ακτινοβολία για την εξυγίανσή του, διατηρώντας έτσι τον φυσικό του χαρακτήρα και τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά αναλλοίωτα.

Η Εταιρεία διαθέτει τέσσερις αυτοματοποιημένες γραμμές για την εμφιάλωση του νερού:

  • Στην πρώτη γραμμή γίνεται η εμφιάλωση φιαλών ΡΕΤ 0,5, 1,5 και 0,75 lt (δυναμικότητα: 16500 φιάλες ανά ώρα).
  • Η δεύτερη γραμμή χρησιμοποιείται για την εμφιάλωση γυάλινων φιαλών 1 lt καθώς και ανθρακούχου νερού σε γυάλινες φιάλες 0,33 και 0,7 lt (δυναμικότητα: 6.000 φιάλες ανά ώρα).
  • Στην τρίτη γραμμή, το νερό SAMARIA εμφιαλώνεται σε φιάλες ΡΕΤ των 5 και 10 lt (δυναμικότητα: 1.200  φιάλες ανά ώρα).
  • To 2008, μέσα στα πλαίσια ανάπτυξης της ΕΤΑΝΑΠ, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής προηγμένης τεχνολογίας. Η νέα γραμμή παραγωγής χρησιμοποιείται για την εμφιάλωση φιαλών ΡΕΤ 0,5, 0,75, 1 και 1,5 lt με δυναμικότητα 18.000 φιάλες ανά ώρα.

Η εμφιάλωση του νερού γίνεται σε υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής (μία από αυτές κλειστού τύπου Combi) σε όλο της το φάσμα, γεγονός που αποκλείει την ανθρώπινη παρέμβαση.

Αρχικά διαμορφώνονται οι φιάλες μετά από επεξεργασία των προπλασμάτων (preform). Τα προπλάσματα διέρχονται από τούνελ όπου απολυμαίνονται με χρήση ακτινοβολίας UV, θερμαίνονται περίπου στους 115 °C και διαμορφώνονται με την είσοδό τους σε καλούπια και την εμφύσησή τους με στείρο αέρα. Ακολουθεί η εμφιάλωση και τέλος πραγματοποιείται ο πωματισμός, αφού έχει προηγηθεί η απολύμανση των πωμάτων κατά τη διαδρομή τους με χρήση ακτινοβολίας UV.

Η έτοιμη φιάλη εξέρχεται από τον κλειστό χώρο, καταγράφονται ο κωδικός παραγωγής και η ημερομηνία λήξης, επικολλάται η ετικέτα και, τέλος, συσκευάζεται και οδηγείται στην αποθήκη.