ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο ρόλος του Ποιοτικού Ελέγχου στις εταιρείες εμφιάλωσης είναι μείζονος σημασίας. Η ΕΤΑΝΑΠ διαθέτει σύγχρονο μικροβιολογικό εργαστήριο όπου, με καθημερινούς ελέγχους της παραγωγής και αναλύσεις, πιστοποιείται η μοναδική ποιότητα του νερού SAMARIA. Καθημερινά πραγματοποιούνται όλες οι απαιτούμενες αναλύσεις ξεκινώντας από το νερό της γεώτρησης, τις πρώτες ύλες, το δίκτυο, το έτοιμο προϊόν καταλήγοντας στο προϊόν που βρίσκεται στο στάδιο της αποθήκευσης.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, διεξάγονται έλεγχοι στη γεώτρηση και στο τελικό προϊόν της ΕΤΑΝΑΠ από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και το Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τροφίμων και Νερού της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου επιβεβαιώνεται η σταθερή χημική σύσταση του νερού SAMARIA και η άριστη μικροβιολογική του κατάσταση. Επιπλέον δείγματα για ανάλυση αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Χημική Υπηρεσία Ρόδου και Δ΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών), στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).