ΠΗΓΗ

Γεώτρηση Νερού

Η πηγή υδροδότησης του εργοστασίου βρίσκεται στους πρόποδες των Λευκών Ορέων σε υψόμετρο 85 μ., ενώ ο υδροφόρος ορίζοντας της γεώτρησης βρίσκεται σε βάθος 150-180 μ. και το νερό αντλείται από τα 50 μ. Οι ακριβείς γεωλογικές συνθήκες της περιοχής απεικονίζονται στον γεωλογικό χάρτη Χανίων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

Υδρογεωλογικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο υδροφορέας περιβάλλεται από μαργαϊκούς ασβεστολιθικούς σχηματισμούς, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την κίνηση του νερού μέσα από τη μάζα τους κι έτσι ο υδροφόρος ορίζοντας προφυλάσσεται από επιφανειακά ύδατα και συνεπώς από κάθε είδους μολύνσεις. Από τις αναλύσεις που πραγματοποιούνται κάθε εποχή του χρόνου, από τη στιγμή που ξεκίνησε τη λειτουργία της η Εταιρεία, οι σταθερά χαμηλές τιμές NO2 και NO3 αποδεικνύουν ότι ο υδροφόρος ορίζοντας είναι ανεπηρέαστος από ανθρώπινες παρεμβάσεις. Επίσης, η περιεκτικότητά του σε νάτριο είναι χαμηλή, γεγονός που καθιστά το νερό μας κατάλληλο για δίαιτα φτωχή σε νάτριο.

Χημική ανάλυση

H ΕΤΑΝΑΠ διενεργεί συνεχείς και ακριβείς ποιοτικούς ελέγχους εξασφαλίζοντας ένα απόλυτα σταθερής ποιότητας και υψηλών προδιαγραφών προϊόν.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφεται ο Μ.Ο. των τιμών των αναλύσεων του νερού Σαμαριά για το έτος 2017 από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

 

Παράμετρος Μονάδα μέτρησης Τιμή
pH 8.0
Αγωγιμότητα (25°C) μS/cm 290
Στερεό υπόλειμμα (180°C) mg/l 170
Ολική σκληρότητα mg/l (CaCO3) 134
Κατιόντα / Cations
Ασβέστιο Ca mg/l 31
Μαγνήσιο Mg mg/l 14
Νάτριο Na mg/l 7
Κάλιο K mg/l <0,5
Αμμώνιο NH4 mg/l <0,1
Ανιόντα / Anions
Όξινα Ανθρακικά HCO3 mg/l 160
Χλωριούχα Cl mg/l 13
Θειικά SO4 mg/l <5
Νιτρικά NO3 mg/l <5
Νιτρώδη NO2 mg/l <0,05