ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Σημαντικό κομμάτι της Εταιρείας μας είναι το προσωπικό της. Ο ρόλος του είναι καθοριστικός στην εκτέλεση των παραγωγικών διαδικασιών της επιχείρησης. Για την επιλογή του σημαντικό ρόλο παίζουν η ικανότητα, η εμπειρία, η επιστημονική γνώση και η εκπαίδευση σε συνάρτηση με τη θέση εργασίας που θα αναλάβει.

Εξίσου σημαντικές είναι η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα που αφορούν την ειδικότητά του. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται είτε με εσωτερικά σεμινάρια είτε από εξωτερικούς φορείς εκπαίδευσης.