Χημική ανάλυση

H ΕΤΑΝΑΠ διενεργεί συνεχείς και ακριβείς ποιοτικούς ελέγχους εξασφαλίζοντας ένα απόλυτα σταθερής ποιότητας και υψηλών προδιαγραφών προϊόν.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφεται ο Μ.Ο. των τιμών των τεσσάρων υποχρεωτικών αναλύσεων του νερού SAMARIA από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

ΠαράμετροςΜονάδα μέτρησηςΤιμή
pH 7,9
Αγωγιμότητα (25°C) μS/cm 306
Στερεό υπόλειμμα (180°C) mg/l 180
Ολική σκληρότητα mg/l (CaCO3) 130.3
Κατιόντα / Cations
Ασβέστιο Ca mg/l 30
Μαγνήσιο Mg mg/l 14,1
Νάτριο Na mg/l 7,6
Κάλιο K mg/l <0,5
Αμμώνιο NH4 mg/l <0,1
Ανιόντα / Anions
Όξινα Ανθρακικά HCO3 mg/lt 148
Χλωριούχα Cl mg/lt 13,1
Θειικά SO4 mg/lt <6
Νιτρικά NO3 mg/lt <5
Νιτρώδη ΝΟ2 mg/lt <0,05

Μάθετε Περισσότερα

Πάντα Κοντά σας